KVALITA BÝVANIA Z EURÓPSKYCH METROPOL
PRICHÁDZA AJ DO HISTORICKÉHO CENTRA KOŠÍC

 

PODLAHOVÉ KÚRENIE A CHLADENIE

 


Podlahové vykurovanie patrí medzi sálavé spôsoby vykurovania. Podiel sálavej zložky ku konvekčnej na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je 55% : 45%. Od klasického konvekčného vykurovania (radiátorové vykurovanie, konvektorové vykurovanie) sa podlahové vykurovanie odlišuje spôsobom prenosu tepla a teplotnými pomermi v miestnosti.

Pri konvekčnom vykurovaní odovzdáva vykurovacie teleso teplo okolitému vzduchu, ktorý následne odovzdáva teplo stenám. Typickým prejavom tohto spôsobu je fakt, že teplota vzduchu v miestnosti je vyššia, ako je teplota stien. V miestnostiach vzniká charakteristické prúdenie (zvýšená prašnosť) vzduchu a veľký rozdiel teplôt vzduchu pod stropom a pri podlahe.

Podlahové vykurovanie je na rozdiel od konvenkčného charakterizované rovnomerným rozložením teploty a podstatne menším prúdením vzduchu (nižšia prašnosť). Vplyvom sálavej zložky dochádza k ohrievaniu stien, obklopujúcich vykurovanú miestnosť. Od stien sa ohrieva okolitý vzduch. Optimálne je zachovaná relatívna vlhkosť vzduchu, čo priaznivo pôsobí na dýchacie cesty. Špecifický výkon podlahového vykurovania je okrem iných vplyvov závislý aj od teploty podlahy. Povrchová teplota podlahy musí byť pomerne nízka, 25°C až 35°C, aby nebola prekročená hygienicky stanovená hodnota. Teplota vykurovacieho média je maximálne 50°C, čo zaraďuje podlahové vykurovanie medzi nízkoteplotné spôsoby vykurovania, vhodné na využívanie energie získanej z nízkopotencionálnych zdrojov.

Za ideálny spôsob vykurovania sa považuje vykurovanie s takým rozložením teplôt v miestnosti, pri ktorom je teplota vzduchu v oblasti hlavy o cca 2°C až 3°C nižšia, ako pri nohách. Tejto požiadavke sa najviac približuje práve teplovodné podlahové vykurovanie. Naviac, zníženie teploty o 2°C až 3°C znamená úsporu energie potrebnej na vykurovanie o 12% až 18%.

 


 

Výhody podlahového vykurovania:

 • ide o sálavý systém, ktorý rovnomerne rozkladá teplo v miestnosti
 • sálanie nevíri prach, zostáva zachovaná vlhkosť vzduchu – výhoda pre alergikov
 • vytvorenie príjemného a zdravého prostredia
 • nízka energetická náročnosť
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • nenarušuje dispozičný charakter interiéru, nezavadzajú vykurovacie telesá
 • nepatrné vírenie prachu
 • umožnenie slobodnej voľby nášlapnej krytiny
 • optimálna pohoda a možnosť regulácie jednotlivých miestností podľa interných pocitov
 • vysoká životnosť vykurovacieho systému (minimálna korózia komponentov vykurovacej sústavy)
 • samoregulačná schopnosť
 • priaznivé obstarávacie náklady, spokojnosť a tepelná pohoda
 • možnosť použiť aj na chladenie
 • nevyžaduje si prakticky žiadnu údržbu

 


 

Nevýhody podlahového kúrenia:

 • vyššie obstarávacie náklady

 

 


 

Výhody podlahového chladenia:

 • najtichšie chladenie. Vďaka tomu, že podlahové chladenie neobsahuje žiadne pohyblivé súčiastky ani zdroje hluku, ide o najtichší spôsob chladenia a klimatizácie na trhu.
 • žiadne zdravotné riziká. Pri klimatizácii chladením podlahovým chladením nedochádza k prievanu, pretože podlaha chladí sálaním.
 • najvyšší možný komfort
 • žiadne fúkanie ani prievan. Prirodzená cirkulácia vzduchu v miestnosti a sálanie zlepšuje teplotnú stabilitu v priestore.
 • zdieľanie chladu sálaním
 • podlahové chladenie zvyšuje kvalitu spánku

 


 

Nevýhody podlahového chladenia:

 • vyššie obstarávacie náklady

 

V budúcnosti bude štandardom mať v byte celoplošné, zdravšie kúrenie a chladenie, v jednom. Dokonca aj s nižšími prevádzkovými nákladmi.


V Rezidencii Centrum ponúkame štandard budúcnosti už dnes